Archive for Tag: invisalign Diamond Provider 2017

invisalign Diamond Provider 2017
10 Apr 2018

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน invisalign ของศูนย์ทันตกรรม BIDC เข้ารับรางวัล invisalign Diamond Provider 2017

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน invisalign ของศูนย์ทันตกรรม BIDC เข้ารับรางวัล invisalign Diamond Provider 2017 ที่โรงแรม Pullman Bangkok King Power ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 รางวัล invisalign Diamond Provider เป็นรางวัลที่คลินิกทันตกรรม BIDC และทีมทันตแพทย์จัดฟันมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้ศูนย์ทันตกรรมและทันตแพทย์ที่ให้บริการการจัดฟัน invisalign กว่า 151 – 400 เคส/ปี โดยทุกเคสได้รับการรักษาและผลการรักษาเป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้

Read More